پی سی برد

در این صفحه نمونه ای از پی سی برد های تولید شده توسط شرکت جهان الکترونیک را مشاهده می کنید.

در راهنمای برد مدار چاپی، اطلاعات کامل را در خصوص برد مدار چاپی و نحوه سفارش آن مطالعه بفرمایید. 

کاربرد در صنعت
کاربرد در صنعت پزشکی
کاربرد در صنعت مخابرات و IT
کاربرد در صنعت پزشکی