پی سی برد

در این صفحه نمونه ای از پی سی برد های تولید شده توسط شرکت جهان الکترونیک را مشاهده می کنید.

جهت اطلاعات تکمیلی در خصوص پی سی برد اینجا کلیک کنید.

کاربرد در صنعت
کاربرد در صنعت پزشکی
کاربرد در صنعت مخابرات و IT
کاربرد در صنعت پزشکی