چشم انداز جهان الکترونیک

 

فلسفه موجودی:

  • «سهيم شدن در ارتقاي كيفيت زندگي مردم از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت الكترونيك »

مــأمـوریت:

  • ما بر آنیم با اتكاي بر فناوري و فرآيندهاي سرآمد و ارائه محصولات به‌روز، كارآمد و قابل‌اطمینان، در بهبود كيفيت زندگي مردم از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت الكترونيك، سهيم گرديم.

چشم‌انداز:

  • بزرگترين تأمین‌کننده صنعت الكترونيك كشور

ارزش‌های سازمانی ما:

  • مشتری مداری: ما از خدمت به مشتریانمان لذت می‌بریم و آنگاه‌که آنها را شاد و راضی می‌کنیم، خود نیز مشعوف می‌شویم.
  • همدلی، هم‌فکری و مشارکت: ما از کارکرده و دستیابی به موفقیت با یکدیگر و ایجاد روابط کاری در محیطی دوستانه، مثبت و سرشار از همدلی و هم‌فکری لذت می‌بریم.
  • بهبود مداوم: ما به‌طور مداوم دانش حرفه‌ای و توانمندی‌های خود را برای ارتقای شایستگی‌های لازم درراه رسیدن به اهداف سازمانی بهبود می‌دهیم.     
  • خلاقیت و نوآوري: ما ایده‌های جدید و خلاقانه را ارج نهاده و با ارائه روش‌های نوآورانه، ناممکن‌ها را ممکن می‌سازیم.
  • انضباط کاری: ما با تعهد، رعایت انضباط و وجدان کاری در پی دستیابی به نتایج اثربخش و باثبات هستیم.           
  • احترام به انسان‌ها(جامعه): ما با احترام و عزت، همان‌گونه که برای خود می‌پسندیم، با همه (جامعه) رفتار می‌کنیم.          

تلاش براي سازندگی و آبادانی کشور:  ما به نقش مؤثر خود در سازندگی و آبادانی کشور باور داشته و درراه تحقق آن تلاش می‌نماییم.