تمایل تایوان به بازگشت کارخانه های تولیدی از چین

تایوان شاهد تمایل کارخانه های تولیدی بیشتری برای بازگشت از چین به تایوان است

آقای تانگ ( رئیس شرکت پگاترون) اظهار نموده است که شرکت وی برخی بخشهای تولیدی در تایوان در سالهای اخیر را بازسازی کرده است، و برگشت تولید به تایوان مسیر کلیدی در جهت کمک به تغییرشکل  برخی صنایع تولیدی در تایوان است.

با اعلام دولت چین در جهت تخصیص 10% تعرفه به محصولات ساخت این کشور در دوره اخیر جنگ تجاری بین دو کشور،بسیاری از تامین کننده های تایوانی در چین تمایل خود را  برای انتقال کارخانه خود به تایوان اعلام کرده اند.

تانگ (فردی که رئیس انجمن کامپیوتر تایپه نیز است،) اشاره کرد، پگاترون ظرفیت تولید خود را در تایوان با دستیابی به ساختمان ها و کارخانه ها گسترش داده است. اما وی اذعان نموده است که اگر این کشور تولید کنندگان بیشتری را به خود جذب کند،شاهد کمبود منابعی همچون قدرت،فشار کاری،آب که اکنون تبدیل به بزرگترین چالش برای دولت تایوان شده است ،می باشد. همچنین اضافه نمود که چین با مسائل مشابه، مخصوصا بیکاری مواجه خواهد شد.

 

 

 

 

پیگیری اخبار