حضور جناب آقای دکتر محمدی در شرکت جهان الکترونیک

جهان الکترونیک روز شنبه 97/10/22 افتخار میزبانی از مشاور ارشد شرکت جناب آقای دکتر محمدی (مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی) که بیش از 12 سال به‌صورت مستمر از محضر ایشان بهره جستیم را داشت.

در طول روز نشست‌های مشترک جهت هم‌اندیشی ، ارزیابی از عملکرد  و جهت گیری آینده شرکت  در حوزه‌های متفاوت اعم از استراتژی، مالی و ... برگزار گردید.

جناب آقای دکتر محمدی در نشست مشترک با مدیران ارشد و میانی سازمان، به‌ضرورت تغییر اشاره نموده و این‌گونه بیان کردند  که:

مشتریان رقبا و محیط دائم التغییراست و در چنین محیط پویایی، نمی‌توان ایستا رفتار کرد.

اعتبار شرکت‌ها ناشی از روش‌های دیروزشان است ولی روش‌های دیروز، همانند لاک هستند که عمر  مفیدشان محدود است  و پس از انقضاء مانع رشد می‌شوند. اگر عادت‌ها، حالت تقدس پیدا کنند، نمی‌گذارند رشد کنیم و عدم رشد معادل نابودی و حذف  ما از صحنه رقابت خواهد شد. 

جهان الکترونیک عزم خود را جزم نموده تا با ایجاد تحول در روش‌ها و عادت‌هایش و نیز به مدد همدلی و پشتکار خانواده جهان الکترونیک گامی جدید در راستای ارائه خدماتی متمایز به مشتریان گران‌قدر و گارانتی تحویل به‌موقع و کیفیت بردارد، که ارمغان آن برای مشتریان عزیز، آرامش خاطر و افزایش سهم بازار در برابر رقبا خواهد بود.

فایل ضمیمه: