یک گام نزدیک تر به سمت ذخیره سازی داده های تک اتمی

در یک بررسی جدید منتشر شده در مقالات فیزیک ، فیزیکدانان در انجمن فیزیک EPFLS  از میکروسکوپ اسکنی تونل زنی استفاده کردند تا ثبات یک مغناطیس متشکل از اتم هولمیم(HO) ( عنصری که سال ها با آن کار می کردند) را نشان دهند.

دانشمندان این اتم را درمعرض حداکثر شرایطی که یک اتم مغناطیس حالت مغناطیسی خود را از دست می دهد مانند دما و میدانهای مغناطیسی بالا که همه ی عوامل پرخطر برای دستگاههای ذخیره ساز آینده میباشد قرارداددند. با استفاده از یک میکروسکوپ اسکنی تونل زنی ، دانشمندان دریافتند که اتم های هولمیم می توانند نیروی مغناطیسی خود را در یک میدان مغناطیسی بیش از 8 تسلا حفظ کنند. نویسندگان این موضوع را با عنوان " سقوط ضبط پذیری"  ،یک اصطلاحی که توان یک آهنربا را برای تحمل کردن یک میدان مغناطیسی خارجی بدون کاسته شدن نیروی مغناطیسی نشان می دهد، توصیف می کنند.

تصویرSTM از مغناطیس های تک اتمی هولمیم

 

سپس، محققان یک سری مغناطیس های تک اتمی هولمیم (HO) را با درجه تا 45 کلوین به نمایش گذاشتند. مغناطیس های تک اتمی هولمیم (HO) تا   درجه ی 35K ثابت ماندند. تنها در درجه ی 45K ، مغناطیس ها خود به خود شروع به هماهنگ سازی خودشان با میدان مغناطیسی اعمال شده کردند. این موضوع نشان داد که آن ها می توانند نوسانات درجه حرارت نسبتا بالا را تحمل کنند و ممکن است راه پیش رو برای اجرای مغناطیس های تک اتمی با درجه حرارت هایی که از لحاظ تجاری قابل اعتماد تر هستند، اشاره کنند.

اتم های کمک کننده ی کبالت روی اکسید منیزیم

 

فابین نترر از EPFLS که اولین نویسنده ی این مقاله است، این چنین اظهار می دارد: " ما نشان داده ایم که در حقیقت کوچکترین ذره ها می توانند خیلی ثابت باشند، اما بعد از آن ما باید یاد بگیریم که چگونه اطلاعات را برای آن ذره ها موثرتر بنویسیم تا بر""Trilemma، بحران انتخاب از میان سه چیز، مغناطیسی چون: ثبات، قابلیت نوشتن و نسبت سیگنال به نویز، غلبه کنند. "

منبع: دانشکده ی پلی تکنیک فدرال لوزان (EPFL 2018 , AUGUST)

 

 

 

 

 

 

پیگیری اخبار