روز کایزن سال 98

امسال نیز همانند 19سال گذشته ، سومین روز کاری خویش را در سال 98 با ارج نهادن به "5S" شروع کردیم. در روز نوزدهم فروردین ، بعنوان روز کایزن ، کلیه همکاران یکدل و یکپارچه به فعالیتهای مرتبط به "5S" پرداختند.

مراسم ، با سخنرانی افسر کایزن (مدیر داخلی شرکت آقای مهندس منتظری ) در جمع کلیه کارکنان متعهد شرکت آغاز و همچنین در پایان مراسم اختتامیه با تقدیر افسر کایزن از تلاش و یکدلی پرسنل برگزار گردید.

ضمناً براساس برنامه ریزی انجام شده و طبق روال سالهای قبل اردوی پیک نیک کایزن با هدف توسعه روابط دوستانه همکاران و تقدیر از برگزیدگان «روز کایزن» در ماه اردیبهشت برگزار خواهد شد.

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

پیگیری اخبار

 

 

 

فایل ضمیمه: