حضور هیئت مدیره صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک

در روز چهارشنبه 11 اردیبهشت ، اعضا محترم هیئت مدیره و تعدادی از مدیران ارشد صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک کشور از جهان الکترونیک و نیکو الکترونیک بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید چندساعته توضیحاتی از طرف مدیریت مجموعه آقای مهندس افلاطونیان به بازدیدکنندگان ارائه گردید.