بیست و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران

بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران با همکاری دبیرخانه دائمی کنفرانس به مدت 3 روز در تاریخ 10 الی 12 اردیبهشت 1398 در محورهای الکترونیک ، قدرت ، مخابرات ، کنترل ، کامپیوتر ، مهندسی پزشکی ، صنعت و اقتصاد برق برگزار گردید.

این کنفرانس با هدف گسترش دانش فنی از ایجاد محیطی جهت تبادل نظر علمی و فنی ، ارائه آخرین یافته های پژوهشی و همچنین تشویق مشارکت محققان برنامه ریزی شده بود.باتوجه به اینکه بیش از 1200 مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال شده ؛ از این تعداد 630 مقاله پذیرفته شد.

همزمان با برگزاری کنفرانس ، کارگاههای آموزشی ، نمایشگاه و میزگردهای تخصصی و مسابقات و چالش های علمی و صنعتی نیز با حضور صاحب نظران دانشگاه و صنعت و سازمانهای مرتبط برگزار گردید.