توسعه ی فیلم خشک مقاوم برای برنامه های کاربردی خودرو

با توجه به پیشرفت در صنایع مختلف و نیاز همزمان سرعت وکیفیت بالای PCB بایستی تکنولورژی استفاده شده در دستگاههای مورد نیاز این صنعت نیز تغییر یابد که از ان جمله سیستم تهیه ی فیلم برای PCB و فتوپلاتر میباشد که اولین گام در جهت بهبود کیفیت PCB میباشد.

بدین منظور شرکت الگا برروی سیستم دایرکت کارکرده است که آن نیز دارای معایب و محاسن خاص خود میباشد.

 

 

 

پیگیری اخبار

فایل ضمیمه: