تعطیلی شرکت در روز های 20 و 21 شهریور

بدین وسیله به استحضار میرساند شرکت جهان الکترونیک در تاریخ 20 و 21 شهریور تعطیل می باشد. در این بازه زمانی همکاران به ایمیل خود دسترسی ندارند. مشتریان گرامی میتوانند از طریق سایت جهان الکترونیک سفارشات خود را طبق معمول ثبت کنند و پس از این تعطیلات همکاران پاسخ و پیگیری سفارشات را انجام خواهند داد.