تعطیلی شرکت در روز دوشنبه 6 آبان

بدین وسیله به استحضار میرساند شرکت جهان الکترونیک در تاریخ 6 آبان تعطیل می باشد. در این بازه زمانی همکاران به ایمیل خود دسترسی ندارند. مشتریان گرامی میتوانند از طریق سایت جهان الکترونیک سفارشات خود را طبق معمول ثبت کنند و پس از این تعطیلات همکاران پاسخ و پیگیری سفارشات را انجام خواهند داد.