پوست الکترونیکی جدید می تواند به درد مانند پوست انسان واکنش نشان دهد

محققان پوست مصنوعی الکترونیکی را ایجاد کرده اند که به درد مانند پوست واقعی واکنش می دهد و راهی برای اعضای مصنوعی بدن، رباتیک هوشمندانه تر و جایگزینی برای پیوند اعضا بدون رسوخ در بدن خواهد بود. دستگاه نمونه اولیه توسعه یافته توسط تیمی در دانشگاه RMIT در استرالیا می تواند به صورت الکترونیکی احساس درد را شبیه سازی کند.

این وسیله بازخورد فوری بدن را شبیه سازی می کند و می تواند به احساسات دردناک با همان سرعتی که سیگنال های عصبی به مغز سفر می کنند، واکنش نشان دهد.

نمونه اولیه احساس درد، پیشرفت قابل توجهی در تکنولوژی زیست پزشکی نسل بعدی و ربات های هوشمند خواهد بود. پوست بزرگترین اندام حسی بدن ما با ویژگی های پیچیده طراحی شده برای ارسال سیگنال های هشدار است، وقتی قسمتی صدمه می بیند. ما هر وسیله ای را به وسیله ی دست لمس می کنیم اما حس درد در بعضی اوقات مانند وقتی که جسم خیلی سرد، خیلی داغ و یا خیلی تیزی را لمس می کنیم، اتفاق می افتد. هیچ تکنولوژی الکترونیکی تا به حال نتوانسته به طور واقعی درد را شبیه سازی کند. پوست مصنوعی به جسم سرد، گرم و به فشار وقتی به آستانه درد رسید، واکنش نشان می دهد که گامی حیاتی در توسعه اعضای بدن مصنوعی پیشرفته و ربات های هوشمند آینده است.

این تحقیق جدید در سیستم های هوشمند پیشرفته منتشر و به عنوان حق امتیاز موقت ثبت شده است که سه فناوری پیشگام و ثبت شده را ترکیب می کند.

میکروالکترونیک: ترکیب مواد اکسید با سیلیکون زیست سازگار برای ارائه الکترونیک شفاف، غیر قابل شکستن و قابل پوشیدن به اندازه یک چسب است.

پوشش های واکنشی دما: پوشش های خود اصلاحی هزار برابر از موی انسان نازکترند و براساس مواد در پاسخ به گرما ساخته می شوند.

حافظه تقلید مغز: سلول های حافظه الکترونیکی که روش مغز برای یادآوری و حفظ اطلاعات قبلی را شبیه سازی می کنند.

 

منبع : smt007- oct2020