راهکار کاهش تاثیر مزاحم فلوکس در ماژول های سنسور و دوربین

با افزایش استفاده از الکترونیک در حوزه های جدید فناوری، فرمول های فلوکس برای رسیدگی به الزامات جدید، توسعه داده می شوند. سنسورها و ماژول های دوربین که برای برنامه های پیشرفته کمک رانندگی (ADAS) و اینترنت اشیاء (IoT) استفاده می شوند باعث بوجود آمدن تقاضا برای دست یافتن به فرمولاسیون flux no-clean  در خمیر لحیم بدون سرب وجود دارد که می تواند موجب کاهش تداخل فلوکس در لحیم کاری شود.

گسترش بر روی خواص شیمی فلوکس منجر به تولید فلوکس خاصی شد که به کاهش پخش فلوکس در لحیم کاری ، بدون استفاده از تنظیمات ویژه بر روی پروفایل حرارتی کمک می کند. خواص شیمی فلوکس در خمیر لحیم Sn3Ag0.5 Cu به گونه ای توسعه داده شده که لایه باقیمانده فلوکس، سطح ذوب شده لحیم را در طول لحیم کاری محافظت نموده و از پاشیدن فلوکس جلوگیری نماید.

آزمایش ها بر روی صفحه مسی که یکبار با خمیر لحیم پوشیده شده است و همچنین یک صفحه مسی دیگر که مجدد لحیم کاری شده است و سطخ لحیم کمی بالاتر قرار گرفته است ، برای سنجش میزان تداخل فلوکس با چند نوع نقشه لحیم کاری ارزیابی شده است. این خمیر توسعه یافته بر خلاف خمیر لحیم معمولی که برای کاهش پاشش فلوکس نیاز به پیش گرمایش داشتند ،بدون نیاز به این پروسه از پاشش فلوکس جلوگیری به عمل آورد. در طول مونتاژ سطح پایه با خمیر لحیم، پاشش فلوکس ممکن است در لحیم کاری رخ دهد. پاشش فلوکس زمانی است که اجزای فلوکس در زمان تولید گاز، پراکنده شوند و اجزای فلوکس (طبق شکل) در خمیر سربی انحلال، دفع و از لحیم باز شوند.

پخش فلوکس می تواند مشکلاتی مانند خطای ارتباطی در کانکتورها ، خطای روشنایی و تشخیص زمانی هنگامی که فلوکس به دیودهای نوری (LED)، لنز و اجزای سنسور برخورد می کند را بوجود آورد. برخی از مشتریان از نوارهای محافظ برای کاهش این اتصال استفاده می کنند. برای کاهش خطاها و نیاز به نوارهای محافظ، خمیر لحیمی که موجب پاشش فلوکس نشود، شدیدا مورد نیاز است. این مقاله در مورد آزمایشاتی برای تعیین زمان پاشش فلوکس و شرایط وقوع که به پروفایل حرارتی لحیم کاری وابسته است و معیاری برای کاهش پاشش فلوکس از طریق توسعه فلوکس در خمیر لحیم ، گزارش می دهد.

 

منبع : smt2020 oct2020 magazine

 

پیگیری اخبار