مسیریابی در طراحیPCB (برد مدار چاپی) فرکانس بالا

PCB فرکانس بالا، برد مدار چاپی معمولی است که سیگنال های در محدوده فرکانس 500 مگا تا 2 گیگا هرتز منتشر می کند، در نتیجه حداقل زمان تاخیر بین سیگنال ها کاهش پیدا می کند. طبق این گفته ها باید در طراحی این برد تکنیک ها و استراتژی های خاصی برای تولید محصولی کارا استفاده شود.

در طول 20 سال گذشته مسیریابی خودکار پیشرفت خوبی داشته است.قوانین زیادی در طراحی برد مدار چاپی مورد توجه قرار میگیرد. مسیر یابی خودکار و محدودیت ها تصمیم گیری ها را در طراحی برد مدار چاپی تعیین می کنند.

اول اینکه در پیش نمایش شبیه سازی اندازه صفحه را تعریف می کنیم. کنترل محدوده های قرارگیری قطعات ، طول زمان تریس، زمان تاخیر و ناهمزمانی را کاهش و در انطباق ویژگی های زمانبندی کمک می کند.

قرارگیری قطعات بسیار در طراحی مهم است. اگر مسیریابی سخت باشد نتیجه طراحی ضعیف است. 6 نکته مهم را قبل از شروع فرآیند مسیریابی برد باید مد نظر قرار داد :

  1. Stackup برای اطمینان از محاسبه صحیح سیگنالهای آمپدانس، برنامه ریزی شود. برای جریان بازگشتی هر لایه مسیرهای بازگشتی به طور مشخص تعیین می گردد. مشخصات Stackup نهایی به عنوان قواعد طراحی در نظر گرفته می شوند.
  2. PDN باید برنامه ریزی و بایپس شود و خازن ها در موقعیت های مناسب قرار گیرند. برنامه ریز PDN iCD می تواند برای این تجزیه و تحلیل مناسب باشد.
  3. قوانین و محدودیت های طراحی را می توان از طرح کلی حذف کرد. به طور خودکار قواعد طراحی در پایگاه داده PCB ذخیره می شود.
  4. اندازه های Via برای کلاس های مختلف باید تعریف شوند. این مورد برای کامل شدن مسیریابی مهم است.
  5. برای قوانین باید اولویت تعیین شود. قاعده با بالاترین اولویت بر قاعده با الویت کمتر ارجحیت دارد.
  6. گزینه های مسیریابی را تعیین می کنیم. متاسفانه همه ابزارهای EDA مجموعه مسیریابی (مهمترین ابزار) را ندارند. قبل از مسیریابی فرد باید تنظیمات مسیریابی را برای رسیدن به مقصود خود تغییر دهد.

 

راجع به مسیریابی در طراحی PCB (برد مدار چاپی) در  مقاله  Routing Strategies for High-Speed PCB Design کامل مطالعه کنید.

 

 

 

پیگیری اخبار