بسته آموزشی مهارت های جهان

شرکت جهان الکترونیک با درک و باور نقش خود در رشد و توسعه کشورمان و بر اساس تجربه ارزشمند خود طی سی سال اخیر، بر آن است تا به منظور ادای دین خود به ایران عزیز و جوانان مستعد این سرزمین، نسبت به برگزاری دوره‌ای متفاوت و متمایز در استان یزد اقدام کند.

فایل ضمیمه: