آینده نوردهی در برد مدار چاپی

اخیرا اتفاقات زیادی در صنعت تصویربرداری و چاپ افتاده است. بحث های چالشی زیادی در این زمینه مطرح شده است. بزرگترین بحثی که در دهه اخیر مطرح بوده است، تبدیل از ابزار استاندارد تصویربرداری به تصویربرداری دیجیتالی عکس است. در فناوری جدید موجب افزایش دقت، سوددهی و کاهش وابستگی به مهارت اپراتور می شود. سوددهی که برای طراحان برد مدار چاپی دارد، در این است که می توانند تلرانس خطا در ضخامت بالای قطعات را کاهش دهند. تنوع دستگاههای دیجیتال را در بین تولیدکنندگان برد مدار چاپی داریم و قیمت رقابتی و نرخ تطبیق پذیری بالایی را چه در سطح خرد و چه در سطح کلان در بین تولیدکنندگان برد مدار چاپی به وجود می آید. دو عامل مهم برای موفقیت DI (تصویربرداری دیجیتال) بهبود دستگاه ها (بر پایه لیزر و UV LED/DMD) و تغییرات فرمولی در مقاومت فیلم خشک و مواد سولدر ماسک برای کاهش سرعت عکس برداری و قرار گرفتن سریع دفعات است.

 

برای قراردهی مستقیم و غیرمستقیم سولدر ماسک روی پنل برد مدار چاپی از سیستم های پایه جوهر افشان استفاده می شود. سیستم جوهرافشان سال های زیادی توسط شرکت های تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

پیشرفت در نوردهی و تصویربرداری چاپ سولدرماسک را بهبود چشمگیری داده است. باید بین جوهر سولدرماسک و جوهر دستگاه های مورد استفاده هماهنگی لازم برقرار باشد. مسئله کلیدی کیفیت برای تولیدکننده برد مدار چاپی ، مونتاژ برد و مشتری نهایی پیزوالکتریک و خطای جوهر سولدرماسک است. با بهبود این روند می توان سولدرماسک را مستقیم جایی که نوردهی انجام شده، چاپ کرد و به این طریق تعداد گام های فرآیند کاهش می یابد.

سیستم جوهرافشان و تصویربرداری مستقیم با هم طرح های مختلفی را برای برد مدار چاپی رقم می زنند.

منبع pcb.iconnect007